מאד נהניתי מהקורס, הקורס היה מקצועי, באווירה טובה, עם מדריכים מנוסים,
דורון, אלון ושחר, קורס עם הרבה דגש על מעשי, שזה הכי חשוב בעיני.