תקנון ונוהל ביטול קורסים

תקנון ונוהל ביטול קורסים

תקנון ונוהל ביטול/הפסקת קורס סקיפרים

הרשמה ותשלום:

על מנת לשריין את מקומכם בקורס, יגבה התשלום המלא במועד ההרשמה.

ניתן לשלם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מזומן או העברה בנקאית בשקלים.

תשלום בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים שווים ללא ריבית.

מעבר לארבעה תשלומים באשראי תיגבה עמלה של 2% על כל תשלום, החל מהתשלום הראשון.

ביטול הרשמה לקורס:

תלמיד אשר נרשם לקורס הסקיפרים של וי ולה ( רשיון ישראלי או ISSA  ) ומעוניין להפסיק את לימודיו, יעשה זאת במייל מסודר עם נימוק הבקשה.

למעט מקרים חריגים לשיקול דעתנו, לא יוחזרו כספים אשר שולמו עבור הקורס.

ככל שהדבר יתאפשר ובהתאם לשיקול הדעת המוחלט של בית הספר – ועל בסיס מקומות זמינים ופנויים תהיו רשאים להעביר את זכותכם לקורס לצד ג' ובכפוף לכך ששולמו כל התשלומים הנדרשים בגין הקורס וטרם התחלתם להשתתף בקורס.
           
תשומת ליבכם כי ביטולים שיתקבלו במשרדנו לאחר תחילת הקורס לא יאפשרו העברת הזכות להשתתף בקורס לצד ג'.

בקשות לביטולים כאמור יש לשלוח למייל iris.v.vela@gmail.com.
אנו מאחלים לך לימוד מהנה והצלחה בקורס!!